Foto: Presenningsikon, målning av Mats Hermansson

Söndagen före Pingst

"Hjälparen kommer"

Text: Joh 16:23-33
Jesus sade: Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.  Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Stunden då lärjungarna skall skingras. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. 
Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, 
ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. 
Jag kom från Fadern och trädde in i världen.
Jag lämnar världen igen och går till Fadern.« 
Lärjungarna sade: »Nu talar du med klara ord och inte i bilder. 
Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig.
Därför tror vi att du kommer från Gud.« 
Jesus svarade: »Nu tror ni. 
Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. 
Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.«

Tankar inför helgen:

Denna vecka firas Lundapride och flera pridetåg går av stapeln i och utanför vår stad. Kärlekens fest firas för varje människas lika värde, värdighet och rättigheter. Regnbågsflaggor vajar för vinden och glädjens glitter finns överallt. I den fantastiska feststämningen får vi vara de vi innerst inne är. Det är åtminstone målet med firandet.

Mitt i detta underbara påminns vi också om att varje rättighet inte kan tas för given. Vi vet att HBTQI-personers rättigheter behöver kämpas för varje dag. I många länder är det olagligt att älska människor av samma kön som sitt eget, det är olagligt att få bära sitt rätta pronomen och namn. Människor torteras och dödas p.g.a. att de endast varit sig själva. Ja, exemplen på hur HBTQI-personer kränks runt om i världen är många. I vårt land har många rättigheter vunnits, men det betyder inte att människor slutat bli diskriminerade och mobbade för det.

Jesus säger i dagens evangelietext att ”i världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen”. I den kristna tron tänker vi att Gud är med oss mitt i det svåra i livet. I varje glåpord och i varje hatkommentar är vi inte ensamma. Vi tror och hoppas att Gud är med oss och ger oss kraft. Vi hoppas också att det kommer komma en dag då lidandet tar slut. När långfredagen vänds till påskdag. Jesus har visat oss genom sin uppståndelse att inte ens döden kan besegra oss.

Så fortsätt vaja med regnbågsflaggorna och sprid allt glitter ni någonsin kan. Låt oss fortsätta sprida Guds genomströmmande kärlek till varandra. Höj rösten när människor diskrimineras och kränks. Vi firar, kämpar, ber, och hoppas – tillsammans!

Karolina Tängmark, pastorsadjunkt