Söndag 20 maj 17.00

Maria Magdalena kyrka

Sånger: bl.a. Musikcollage "En gång för länge sedan"
(bearbetad efter "Sagan om förr" av Peggy & Börge Ring)

Pinglorna, Bjällrorna, Småklockorna, Klockorna,
Ungdomskören Con Dios

Per Runeson, flöjt,
Jonas Tuvesson, elbas
Helena Agrell, diktläsning
Makiko Nakamura-Ottosson, körledare

Fri entré

VÄLKOMMEN!