Småbarnsgudstjänst i Sankt Hans

Välkommen till en gudstjänst fylld med mycket sång och glädje

Vi firar vardagsgudstjänst tillsammans fylld med mycket sång och glädje.
Efteråt bjuder vi på frukt.

Småbarnsgudstjänster under våren: Sankt Hans kyrka
kl 10.00   18/1, 15/2, 15/3, 12/4 och 10/5.

.