Foto: Alex&Martin/IKON

Skapande verkstad i Sankt Hans

För barn klass F–3
Varannan vecka träffas vi, leker och skapar med färg och form utifrån
olika teman och med olika tekniker.
Torsdagar 15.15–16.45.
Vi startar 10/1 och träffas udda veckor med avslutning 16/5
Barn från Backaskolan, Ladugårdsmarken och Delfinenskolan har vi möjlighet att
hämta 15.00, så att de går tillsammans med en vuxen till kyrkan.
Anmälan till Carina Brink
carina.brink@svenskakyrkan.se,
046-71 88 25