Foto: Gunilla Molin

Sexagesima 2023

Det levande ordet

Våra minnen är väldigt fascinerande. Jag har förstått det som att vår hjärna är plastisk och våra minnen kan omformas över tid. Något som upplevdes på ett sätt för länge sedan, kanske upplevs helt annorlunda idag. 
 
Men så finns det ord andra sagt som aldrig förändras i oss. Mobbing eller hat som ligger kvar oförändrade i minnesbanken. Det är som att de frusit till is. Kanske du har några sådana minnen som du bär på. 
 
Jag tänker att våra ord har makt. Vi behöver vara varsamma om vad vi säger till andra människor. Detsamma gäller vilka ord vi säger till oss själva. Slår vi ner på andra människor och oss själva så finns det stor risk att orden cementeras. Det är förstås inte alltid meningen att våra ord ska landa som de gjorde. 
 
Dagens tema är ”Det levande ordet”. Dessa ord kommer ifrån Gud. De evangeliska orden vill upprätta människor och har kärleken som grund. Med Jesu ord så kan vi hjälpa andra och oss själva att ha kärleken som grundinställning. Vi är evigt älskade av Gud. 
 
När minnen frusit till is kan vi ta hjälp av en samtalspartner. Kanske en vän, terapeut, diakon eller präst beroende på vad våra behov är. 
 
De levande orden är de som vill gott. Som vill upprätta och hela. Kärleken är ordens efterklang. 
 
Karolina Tängmark, präst