Foto: Kennet Ruona

Sankt Hans kyrka 50 år

På söndag den 21 mars firar vi att Sankt Hans kyrka
på Norra Fäladen fyller 50 år.

Tyvärr kan det inte bli något stort firande, utan gudstjänsten kommer
att vara digital, med några förinspelade hälsningar som infogas.

Gudstjänsten börjar kl 10.00.

Ni hittar gudstjänsten här: www.svenskakyrkan.se/lund/live

Vi kommer att ta emot ett nytt, tredelat, bårtäcke skapat
av textilkonstnären Anna-Karin Bylund.
Detta har delvis bekostats av gåvor från engagerade församlingsbor.

Varmt välkomna att delta digitalt!