Sänd mig!

Text: Markus 3:7-19
Den här söndagen handlar om att bli sänd ut att vara barmhärtighetens ombud och kärlekens uttolkare i världen! Att vara Guds medarbetare. Det är Apostladagen! 
Luther skriver om apostlarna: "Också apostlarna var syndare och stora grova skälmar, som Paulus var, som sade: "Jag har varit en hädare, förföljare och smädare. Jag mötte förbarmande." Likaså förnekade Petrus Kristus och var därför en elakmänniska. In summa: Kristus har gjort apostlarna till exempel på syndernas förlåtelse, så att vi i dessa exempel ska se Guds barmhärtighet. Och jag tror att också profeterna ibland syndade allvarligt, ty också de var människor som vi. " Kom på söndag och dela liv, brottas med vår livsuppgift och be och sjung! En dikt till eftertanke om vår uppgift.
/ Lotta Miller, präst

Kyriets alfabet
Ökenkrig,Övertalig,Övermakt
Ömhet,Önskan,Ögonljus

Aska,Avund, AK-femma
Andas,Ande,Aktningsfull
Gud förbarma dig !

Mutor,Misshandel, Massgravar
Mod,Människa,Mandelblom
Gud förbarma dig !

Gasattack,Gravskändning,Girighet
Godhet,Gåva,Generositet

Rasism,Rovdrift,Rökförgiftning
Ro,Reflexion,Rosendoft
Gud förbarma dig !

Förtryck,Flyganfall,Fallskärmsavtal
Förlåtelse,Försoning,Framtidstro
Gud förbarma dig !

Barn,Barmhärtighet,Bönerop
Bomber,Brott,Bristsjukdomar
Gud förbarma dig !

Terror,Tortyr,Trotylfabrik
Tillit,Tolerans,Trofasthet

Skönhet,Sång,Sammanhang
Själviskhet,Skiljemurar,Självmordsbombare
Gud förbarma dig !

Kränkning,Krossad,Könsförtryck
Kärlek,Känsla,Kontaktförsök
Gud förbarma dig !
Kristus förbarma dig !
Hoppets Ande förbarma dig över oss !

                                                          (A Miller)