Samtal kring sorg

Att förlora någon närstående är en omvälvande händelse, som förändrar livet för alltid.

När man mist någon nära kan det kännas bra att samatala om sin sorg tillsammans med andra i samma situation. Lunds pastorat inbjuder till en grupp Samtal i sorg med start tisdag 31 januari kl 17:00 i Domkyrkoforum, Kyrkgatan 4.

Många upplever att smärtan och sorgen kommer och går i vågor. En del tycker att den svåraste tiden kommer efter begravningen.

Varje människas sorg är unik och alla har rätt till sin egen sorg. Ofta kan det vara till hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation. Därför inbjuder församlingarna i Svenska Kyrkan i Lund till samtalsgrupper, som träffas sammanlagt vid sju tillfällen, två timmar per gång. Under dessa samtal följer vi varandra en bit på livsvägen.

Önskar du delta i en grupp? 
Kontakta Ulla Frisk Hobro, 046 - 35 88 16, eller Marta Engström Nilsson, 046-35 87 82.

Du som inte kan vara med i gruppen, men som har behov av att tala om din sorg är också välkommen att höra av dig. Möjlighet finns till enskilda samtal.