Foto: Maria Lundström Pedersen /Ikon

Receptbok för mångfald

Vill du vara med och bidra till en kokbok för Norra Fäladen? Just nu eftersöks recept med personliga berättelser och från olika kulturer.

MAT KULTUR GEMENSKAP

Initiativtagarna till detta är Sankt Hans kyrka och Norra Fäladens bibliotek.
Lämna in ditt recept senast 31 mars eller kontakta Ulla Frisk Hobro eller Rebecca Carlsson