Passionsandakter

under stilla veckan i Lunds östra stadsförsamling

Välkomna att delta i församlingens passionsandakter där vi får följa Markusevangeliets skildring av Jesu väg till korset.

Måndag 29/3
Sankt Hans kyrka, kl. 18.00 Passionsandakt. Därefter Öppen kyrka fram till kl. 20. Max åtta deltagare.
Sankt Hans kyrka, kl. 19.00 Passionsandakt, endast digital.
Följ länken: https://youtu.be/CdNPKQA2GHU

Tisdag 30/3
Sankt Hans kyrka, kl. 18 Passionsandakt.
Därefter Öppen kyrka fram till kl. 20. Max åtta deltagare.

Samarbetskyrkan Sankt Knut, kl. 19.00 Förinspelad Passionsandakt visas i kyrkan.
Finns även på följande länk: https://youtu.be/skxjLUMEA6I
Öppen kyrka mellan 19-20.

Onsdag 31/3
Sankt Hans kyrka, kl. 18 Passionsandakt. Därefter Öppen kyrka fram till kl. 20.00
Max åtta deltagare.
Sankt Hans kyrka, kl. 19.00 Passionsandakt, endast digital.
Följ länken: https://youtu.be/_-wF5erOHpk

Maria Magdalena kyrka, kl. 19.00 Mässa med passionspredikan.
Max åtta deltagare.

Samarbetskyrkan Sankt Knut, Kl. 19.00 Passionsandakt. Max åtta deltagare.