Vi fortsätter.....

Vi ställer in...men ställer också om

Vi fortsätter
Vi fortsätter att fira gudstjänster, andakter och kyrkliga handlingar i våra kyrkor, men inte längre med nattvard.
Vi försöker att livesända en gudstjänst per helgdag via Facebook, sök upp Lunds östra stadsförsamling. Du kan även följa denna länk.
I kyrkorna Sankt Hans, Maria Magdalena och Sankt Knut får max 50 personer vistas samtidigt enligt lag, och i Stora Råby är det begränsat till 20 då den kyrkan är mindre.

 Vi ställer in
- öppna mötesplatser inomhus för resten av terminen.
Vuxenkörerna resten av terminen. Barnkörer samlas i huvudsak utomhus,
se information från respektive körledare.


Vi ställer om
- och finner nya vägar framåt.
Vi kommer att erbjuda vissa utomhusaktiviteter
Håll ögonen öppna för information på våra anslagstavlor, facebook och hemsida.
Om du har behov av samtal eller hjälp är du välkommen att höra av dig till oss.
Så också om du känner någon som kan behöva stöd.
Välkommen!