Sjung Gospel i Sankt Knut våren 2023

Gospelintresserade i alla åldrar är välkomna.
Sångglädjen är viktigast!

Tre måndagar kl 18.30-20.00 6, 13 och 27 februari.

Den 5 mars medverkar vi i gudstjänsten kl 10.00.
Körledare är Magnus Tuvesson.

Välkommen att vara med!

Anmäl ditt intresse till Kristina Runeson:
kristina.runeson@telia.com  (styrelsemedlem i EFS)