Nittonde söndagen efter trefaldighet 2022

Trons kraft

Söndagens evangelietext är så lång att den kommer sist i inlägget.

 

När jag läser söndagens evangelietext och lägger samman den med överskriften på söndagen ”Trons kraft” så kommer orden placebo och noncebo till mig. Placeboeffekten är den effekt som gör att om en människa tror att hon ska bli bättre av en medicin t ex, så har det en positiv verkan även om det inte är en verksam medicin. Noncebo är tvärt om. Nu menar jag inte att Jesus var beroende av placeboeffekten, men jag tycker den är intressant som en verkan i allas våra liv. Tänker jag att förändring är möjlig, så ger det kraft, tänker jag att en förändring är helt omöjlig, så är det svårare att hitta kraften.

Mannen som var född blind trodde att Jesus kunde hjälpa honom, och gjorde som han blev tillsagd. Han fick sin syn, och därmed bekräftades hans tro och han fick en positiv förståelse av vem Jesus verkligen är. Fariseerna är övertygade om att Jesus är en bedragare och ser och förstår det som Jesus gör på ett negativt sätt, och vad han än gör så tolkar de det negativt. Det är en spänning som finns i evangeliet, och jag tycker det speglar de olika spänningar som kan finnas mellan människor också idag.

När vi människor upptäcker sådana spänningar oss emellan, är det bra om vi kan sätta ord på dem och försöka förstå varandra, istället för att bekämpa varandra.

 

GUD, hjälp mig att leva mitt liv i tillit till att du bär mig genom allt.

Amen

 

Lis Carlander, präst

 

Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” Jesus svarade: ”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.” Sedan spottade han på marken. Gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.) Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende.

För andra gången kallade fariseerna till sig mannen om hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud är en. Vi vet att den här mannen är en syndare.”

Han svarade. ”Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.” De frågade honom ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?” Han svarade. ”Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?” Då snäste de av honom och sade: ”Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.” Han svarade. ”Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.” Då sade de till honom. ”Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!” Och de körde ut honom.

Jesus fick hör att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han. ”Tror du på Människosonen?” Han svarade: ”Vem är han, herre? Jag vill tro på honom.” Jesus sade: ”Du har sett honom. Det är han som talar till dig.” Då sade han: ”Jag tror, herre.” och föll ner för honom. Och Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se och de som ser skall bli blinda.”

Johannesevangeliet 9:1-7, 24-39