Mot stilla veckan

Lördag 4 april 17.00. Sankt Hans kyrka

Mot stilla veckan

Sankt Hans kyrka, lördag 4 april 17.00

Musik av: Bach, Mendelssohn, Schubert mfl.
Ulf Berggren, orgel och piano