Midsommar och den helige Johannes döparens dag

Midsommar och den helige Johannes döparens dag

Fråga djuren, de kan lära dig,
himlens fåglar kan ge dig svar.
Fråga markens kryp, de kan lära dig,
havets fiskar kan upplysa dig.
Finns det någon av dem som inte vet
att detta är Herrens verk? Job 12: 7-9

Vid midsommar är Sverige som vackrast. Träd och blommor slår ut och fåglar och djur får ungar som lär sig flyga, gå och krypa. Jorden är full av nytt liv! Många av oss njuter av detta. En utslagen blommar och en fågels flykt är vackert. 

Och samtidigt är det något vi är beroende av. Visst har vi lärt oss att getingar ska vi inte döda, även om vi inte vill bli stuckna och en del av oss är rädda för dem. Men getingens budskap har vi ändå fått till oss. Deras liv är värdefullt och viktigt i det kosmos och mikrokosmos vi har omkring oss. Utan insekter förtvinar jorden, växterna blir inte pollinerade och vi blir utan äpplen och mycket annat. Utan fåglar blir det för många insekter o s v 

Djuren, ja hela naturen talar till oss om förundran och rikedom, om en jord och ett liv som vi behöver vara rädda om och som har ett värde i sig, som talar om Guds underbara skapelse. 

Det är något att känna tacksamhet för, att glädjas över, vårda och värna. 

Att det är bråttom vet vi redan. Klimathotet talas det om nästan varje dag. Vi behöver skärpa oss och sluta släppa ut så mycket gifter och inte använda farliga ämnen och produkter. 

Att det då är den helige Johannes döparens dag efter midsommardagen, passar onekligen bra. Johannes är en skarp röst, en röst som manar till livsförändring, till omvändelse och ett nytt sätt att leva. 

Ett sätt att leva där både jord, djur och människa behöver vårdas och värnas. Där enkelheten är målet, inte överkonsumtion.

Jesus talar om att vi inte ska bekymra oss, och det är ibland inte det enklaste. Om jag inte har till hyran, så är det kämpigt. Om jag förlorar mitt arbete, eller känner mig ensam, utsatt eller allvarligt sjuk är det svårt att släppa oron .

Samtidigt är Jesu ord en uppmaning till oss alla, dig och mig: 

Var har du ditt fokus, vila i mig, vila i att du är vacker som du är och inte behöver göra om dig, vila i att du är älskad vad som än händer dig. Du är min juvel, min ögonsten. 

Vi blir utmanade att släppa oron och låta Gud ta över. Att kapitulera och ge upp kampen, för att få livet tillbaka förnyat. 

Du och jag är aldrig utanför Guds kärlek, aldrig någonsin! 

Inte heller fågeln och minsta kryp. Allt är förunderligt, också du! Tänk hur sinnrikt blodet flödar, hudens känslighet för beröring och ögats förmåga fånga avstånd, närhet, färg…

Må Gud välsigna din midsommarhelg!

 

Han har alla varelsers liv i sin hand,
varje människas ande.
Örat prövar orden
som tungan prövar matens smak.
Med hög ålder följer vishet,
långt liv skänker insikt.
Hos Gud finns vishet och styrka,
han har beslutsamhet och insikt. Job 12: 10-13

/Lotta Miller, präst