Mässa i gemenskap

Söndag 27/5 10.00 Sankt Hans kyrka - Gemensam gudstjänst för hela församlingen

Irändsk mässa "Guds andedräkt"
Sankt Hans-kören, Sankt Knuts-Kören och Maria Magdalena-kören medverkar. Gemensam gudstjänst för hela församlingen.

Predikan av diakon Marta Engström-Nilsson