Lördag 25 maj 18.00 Maria Magdalena kyrka

Försommarkonsert    "Vi är blommor"
Lördag 25 maj 18.00 i Maria Magdalena kyrka

Pinglorna I & II, Bjällrorna,
Småklockorna, Klockorna,
Ungdomskören Con Dios

Anna Nyberg, flöjt, Jonas Tuvesson, elbas

Lis Carlander, diktläsning
Makiko Nakamura-Ottosson, körledare.

Fri entré
Välkommen!