Foto: Kenneth Ferm

Livesänd gudstjänst på söndag 7/6

från Sankt Knuts kyrka

På söndag den 7/6, Heliga Trefaldighets dag
livesänds gudstjänsten från Sankt Knuts kyrka  kl. 10.00
på följande länk: www.svenskakyrkan.se/lund/live