Kyrkovalet

i Lunds östra stadsförsamling - Nomineringsgrupperna presenterar sig 10/9

Efter gudstjänsterna den 10/9 får de olika nomineringsgrupperna möjlighet att presentera sig.

Starttiderna är:

11:30 Maria Magdalena kyrka

11:45 Sankt Knut kyrka

12:00 Sankt Hans kyrka