Kvinnor möter kvinnor

Lund är en stad med många nationaliteter. I Maria Magdalena kyrka i Lunds östra stadsförsamling erbjuds en mötesplats där alla skall känna sig välkomna.

Välkomna till vårterminen 2023!

En öppen samtalsgrupp för kvinnor från hela världen på

Måndagar jämna veckor klockan 13.00-14.30 i Maria Magdalena kyrka.

Startdatum blir den 6/2.

Välkomna!

Kontakt: Diakon Sebastian Becke