Kom och tänk tillsammans med oss!

Söndagen den 6 maj

"Vi vill vara en kyrka här och nu, i glädje och i sorg.
Ett hem med allt det rymmer."
Vi samtalar om framtiden för Maria Magdalena vid kyrkkaffet.

VÄLKOMNA!