Känslor

En film om känslor - Insidan Ut, Sankt Knut 10 april

Kom till Sankt Knuts församlingsgård och lär känna karaktärerna
glädje, vemod, rädsla, ilska, avsky i filmen Insidan ut.
Vi kommer också att fika, skapa och fundera kring filmen.
Stunden avslutas med en andakt i kyrkan
När: Måndag 10 april, kl 13-16
Var: Sankt Knuts församlingsgård,
Linero torg 12
Ålder: 6 till 12 år
ALLT ÄR GRATIS =)
Anmälan senast 3 april till
Mail: annelie.johnsinius@svenskakyrkan.se
Tel: 046-35 87 99
VÄLKOMNA!