Midfastosöndagen

söndagen den 31 mars

På Midfastosöndagen den 31 mars firar vi mässa kl 10.00

Maria Magdalena kyrka
10.00  Högmässa, K Lindström
Påskmarknad och brödbod

Sankt Hans kyrka 
10.00 Högmässa, E Jesperson
Fredagskören. Brödbod

Sankt Knuts kyrka
Samarbetskyrka med EFS
10.00 Mässa med små och stora. L Miller
Under kyrkkaffet finns det möjlighet för dig som är engagerad i Sankt Knuts kyrka att samtala kring vår utveckling och framtid tillsammans.
– vi följer upp det vi talade om i september och blickar framåt!

Stora Råby kyrka
Lördag 18.00 Helgmålsbön

Här hittar du bibeltexterna för Midfastosöndagen:
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter