"Can you hear me?"

Musikgudstjänst Maria Magdalena kyrka Lördag 12 oktober, 18.00

Musikgudstjänst
Maria Magdalena kyrka
Lördag 12 oktober, 18.00
"Can you hear me?"

Guds närvaro i naturen och vår vardag.
Sånger av Chilcott, Butler mfl.

Ungdomskören Con Dios och barnkören Klockorna
under ledning av Makiko Nakamura-Ottosson
Peter Filiptsev, fiol - Anna Nyberg, flöjt

Helena Agrell, präst