Foto: Hedning (Wikipedia)

Gökotta på Sankt Hans backar

På Kristi himmelsfärds dag kl 7:00 firar vi Gökotta på Sankt Hans backar.

Vi samlas vid Ekobas Ängen där det finns ett större vindskydd. 

Ta med fikakorg och något att sitta på!

Vid mycket dåligt väder är vi i Sankt Hans kyrka.

 

Foto: Mats Hagwall / CC