Foto: Karoline Henriksson

Friluftskonfirmander 2024

Konfirmandgrupp med friluftsaktiviteter. Kan Gud anas i stjärnhimlen eller i att tillsammans resa ett tält? Vi startar i december och träffas ett par gånger under våren. I augusti åker vi på sommarläger i Blekinge där vi varvar lek och allvar i närhet till naturen. Vi tänker tillsammans kring livet, tro och Gud medan vi är ute i Guds skapelse så mycket som möjligt. På kvällarna blir det berättelser och sånger kring elden.

Plats: Maria Magdalena kyrka

I Lund utgår vi från församlingens kyrkor, främst Maria Magdalena. Sommarlägret utgår från Södra Hoka stiftsgård.

Startdatum: 10 december 2023

Lördag och söndag
Vi träffas vid tre tillfällen under våren; två söndagsträffar och en helg.
Vårträffar: 4 feb, 17 mars 2024
Vårhelg: 27-28 april 2024

Sommarens datum
21 juli 2024-9 augusti 2024

Dagläger: 21-25 juli 2024
Lägervecka: 28 juli - 3 augusti 2024
Dagläger: 6-9 augusti 2024
Konfirmationsdag: Lördag 10 augusti 2024

 

Kostnad?

720 kr för att delta. I kostaden ingår mat, logi, resor, material, psalmbok och bibel.