Första söndagen i advent 2022

Ett nådens år

Äntligen är adventstiden här! Påminnelsen om hoppet möter oss i den välbekanta berättelsen om Jesus som kommer ridande på en åsna och möter jublande människor. En ny tid väntar tillsammans med honom, när vi lämnar ett gammalt kyrkoår bakom oss och blickar mot ett helt nytt år, fullt av nåd med helt nya dagar att leva. Det är en fantastisk gåva och vi gör det tillsammans – ett nyckelord att bära i sitt hjärta detta nya kyrkoår.

När jag läser den välbekanta texten ur Matteus möts jag av denna tanke, att Jesus sänder två lärjungar – tillsammans – för att hämta två åsnor, som får detta stora uppdrag att tillsammans bära Jesus, även om Jesus inte rider på båda samtidigt, men allas vårt bärande kan se olika ut.

Tillsammans behöver vi berätta om Jesus för små och stora; Jesus som vill rida in i varje människas hjärta med fred, frid och frälsning.

Marie Darte, präst

Ur Matteusevangeliet 21:1-9 kan vi läsa:
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”