Välkommen till gudstjänst, konsert och gemenskap på första advent!

Tänd ljus, ett ljus skall brinna för hoppet på vår jord, den skimrande planeten, den stjärna där vi bor. När några trotsar mörkret kan framtiden slå rot. Ett ljus är tänt för dagen, som vi ser fram emot.

ur Psalmer i 2000-talet 856 vers 1

Välkommen till gudstjänst, konsert och gemenskap!

Lördag 30 november

Sankt Hans kyrka
16.00 Vi sjunger in advent,
Sankt Hanskören, Fredagskören. Mårten Lundgren - trumpet.
Adventsmarknad

Stora Råby kyrka
18.00 Vi sjunger in Advent,
med dubbelkvartetten ”Petri skärvor”

Söndag 24 november
Första advent

Maria Magdalena kyrka
10.00 Adventsgudstjänst med dop, K Lindström.
Maria Magdalena-kören, Con Dios och instrumentalister. Adventsmarknad

Sankt Hans kyrka 
10.00 Högmässa med barnkyrka, E Jesperson,
Sankt Hanskören, Mårten Lundgren - trumpet.

Sankt Knuts kyrka
Samarbetskyrka med EFS
10.00 Högmässa med barnkyrka, L Miller, J Åkesson
Sankt Knuts vokalensemble. Olov Ferm, trumpet.
Adventsmarknad