Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fjortonde söndagen efter trefaldighet 2022

"Enheten i Kristus"

Lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vem är stört, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.”

Lukasevangeliet 22:24-27

Vissa texter är eviga på ett särskilt sätt. Söndagens evangelietext är en sådan tänker jag. Jesus talar om hur de som har politisk makt över folk och länder låter kalla sig folkets välgörare, och vi förstår att Jesus inte riktigt tycker att den titeln stämmer. Det är dock inte hans ärende, utan hans ärende är att han, som skulle kunna välja att ta makt som en kung, i stället har valt att vara en tjänare.

Svaret ger han när lärjungarna tvistar om vem som är störst, och han vill få dem att sluta tänka i sådana termer. Om lärjungarna som hade Jesus hos sig, inte riktigt kunde greppa Jesu lära, är det kanske inte konstigt att vi idag inte heller helt och fullt kan det.

”Enheten i Kristus” är temat för idag. Och det är tydligt att vi kristna inte är eniga om allt. Vi har många olika kristna samfund i världen och i Sverige. En del sprungna från när kristendomen kom till ett särskilt land. Andra blev till som en protest av hur några kristna tyckt att den kyrka de tillhör har stelnat i sina former. Oavsett varför så många samfund finns så kan den som ser det tänka ”vad har de gemensamt – de är så olika!”

Kristna tycker inte likadant om vardagliga ting. Det finns inte ett politiskt parti som tilltalar alla kristna. Kristna människor är lika olika som människor som icke kristna människor är. Det vi har gemensamt är vår tro på att Jesus är Kristus, en del av treenigheten GUD. Kring detta kan vi enas, och det är gott så.

Att leva i Kristi efterföljd är inte helt lätt. Att uppträda som tjänare kan vara svårt. Det kan också vara svårt att bli betjänad. Bägge positionerna behöver vi öva oss i som kristna och som människor.

Lis Carlander, präst