Fjärde söndagen efter trettondedagen 2023

Jesus är vårt hopp

Än en gång får vi höra orden ”var inte rädda” i söndagens evangelietext. Det är orden som återkommer gång på gång i mötet med Gud, och samtidigt kan det finnas så mycket i vår värld som oroar och skrämmer. Oroshärdar kan verkligen upplevas som starka vindar och vågor, både inom oss och runtom i vår värld, men samtidigt är orden från Jesus just dessa: var inte rädda.

Jesus kommer gående på vattnet, mot sina lärjungar och vänner. Efter all kamp föreställer jag mig att de är alldeles slutkörda och deras reaktion blir också ett resultat av detta. Går han verkligen på det vatten som de själva kämpat så med? Det är en stark bild av att Jesus är Gud över allting och även mitt i kampen når han oss.

Petrus stiger ur båten och går fram till Jesus, men när han ser hur det blåser, börjar han att sjunka. Först är han uppfylld av Jesu uppmaning att komma, sedan ändras hans fokus och Petrus ser bara det som skrämmer igen. Jag tänker att Jesus ber oss om att få vara med i det som stormar, för att med blicken på honom finns så mycket kraft och ledning att hämta för hela livet.

Berättelsen blir också en påminnelse om de olika tidsperspektiv som den kristna tron rymmer: dåtid, nutid, framtid och evighet. I tron på Jesus bär han oss genom rum och tid, med hoppet om en evig gemenskap.

Marie Darte, präst