Festhögmässa

Söndag 26 november 10:00

Maria Magdalenakören
och Klockorna medverkar
Predikan av ärkebiskop em. KG Hammar
Kyrkkaffe
VÄLKOMNA!