Domsöndagen

”Kristi återkomst”

Domsöndagen ”Kristi återkomst”

HEMLIGHETER
Har du någon gång burit på en betungande hemlighet? Har du någon gång känt att du borde berätta för din vän, din partner, en arbetskollega, men att tröskeln varit hög för att våga? Jag tänker mig att vi alla går runt med hemligheter. Stora och små hemligheter. Bagatellartade och allvarliga. Livsviktiga hemligheter som håller oss vid liv och tärande hemligheter som tynger oss. Inom oss finns sådant ingen annan vet om, och sådant vi kanske inte ens själva känner till. Jag tänker också att det är en del av att vara människa. Vi människor är oändliga. Som i en väldig romansk kyrka där vi inte kan se var det börjar eller tar slut. Var och en ekar vi av rymd. Thomas Tranströmer avslutar sin dikt Romerska bågar med raden ”…och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt”.

Gud vet om allt det där inuti dig. Gud känner dig genom hela ditt liv, alla dina hemligheter, alla dina drömmar, förhoppningar, potential och visioner. Men Gud känner också till alla dina misslyckanden och svek, allt det där som inte blev som det skulle. Allt som gick i kras, gick åt pipan, gick åt skogen.

DOMSÖNDAGEN
På söndag är det domsöndagen och temat är ”Kristi återkomst”. Vad händer i dig när du hör ordet dom? Kanske tänker vi på juridiska bestämmelser, skarpa linjer mellan rätt och fel, och påföljder och straff som väntar. I dagens evangelietext berättar Jesus om himmelriket genom att likna det vid en fiskare som drar upp sina nät. Fiskaren behåller och sparar den goda fisken, men kastar bort den dåliga. Fiskaren rensar. Detta är också en bild för domens dag. Vad betyder det för oss? En första läsning av texten kan få oss att tolka fiskarna som människor och fiskaren är Jesus. Att Jesus ska rensa sina nät, plocka upp oss en efter en, granska oss, syna oss, bedöma oss, för att sedan välja att behålla och spara eller kasta bort. Är det domens dag? Hur skulle Jesus, som själv levde tillsammans människor som alla kämpade med livet på olika sätt, kunna döma ut oss, kasta bort och ogiltigförklara oss?

Vi människor och våra liv är oändliga, valv bakom valv oändligt. I oss och i våra liv finns det hemligheter, händelser, handlingar, egenskaper, sammanträffanden som blivit fel. Det gäller oss alla. Jag tror att vi en dag kommer få stå till svars för hur vi lever våra liv – en domens dag. Solen kommer en dag att gå upp och verkligheten kommer bada i ett avslöjande kärleksljus, sanningens ljus, rättvisans och frihetens ljus. När Jesus berättar om fiskaren som rensar sitt nät, så tänker jag att rensningen inte är mellan människor, utan i oss människor. Och frågan som ställs till oss är: ”Älskade du?”

KRISTUS ÄR KÄRLEKSLJUSET
Att Gud en dag ska döma är viktigt. Rensningen, rannsakan och avslöjandet är grundläggande för rättvisan, befrielsen, och är en konsekvens av vår fria vilja. En fri vilja som låter oss välja mellan kärlek och rädsla. Vi människor är inte marionettdockor – vi är människor, valv bakom valv oändligt, med ansvar, frihet och skuld. Domen visar på Guds kärlek och ett tecken på att Gud ser mig. Gud är Seendets Gud.

Solen som går upp på domens dag kommer avslöja tillvarons tillstånd. Det kärleksljus som ser oss, befriar oss och förlåter oss är Kristus. Ljuset som lyser i mörkret, och mörkret har inte längre makten. Domens rannsakan är en del av befrielsen. Allt det där vi bär på, som tynger, skaver och skrämmer oss, ska rensas bort. Du är förlåten. Vi människor ekar av rymd och Guds dom är en kärlekens dom, en förlåtelsens dom, befrielsens dom. Tranströmer igen ”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” Det gäller både mig och dig.

 /Jenny Grimbeck

 Matt 13:47-50

Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.