En tavla av en pojke med utsträckta armar. Skuggan av honom har formen av en ängel med utsträckta vingar.
Foto: Shutterstock

Den helige Mikaels dag 2022

Änglarna

Jesus sade: ”Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.

Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”

Matteusevangeliet 18:7-10

Jesus är vred och uttrycker sig mycket drastiskt. Det är så jag studsar när jag läser raderna ovan. Så jag blev tvungen att titta i Bibeln för att förstå varför han är arg. Vad har hänt? Jo, lärjungarna har hänt, och de triggade igång detta utbrott.

Lärjungarna undrar vem som är störst i himmelriket, då satte Jesus ett barn framför dem och sa: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värld…”

Så det verkar som om Jesus har erfarenhet av att barn, och människor som är som barn, blir utnyttjade av andra, och föraktade, troligen av mer vuxna människor. Därav hans vrede.

Det är inte utan att jag förstår honom, och jag tror vi alla kan göra det. Tanken på att den som är stark och har makt utnyttjar och kanske föraktar den som är svagare gör också mig arg.

Det är svårt att förstå att det förekommer, men det vet vi ju att det gör. Det är bara ett par dagar sedan vi fick höra hur ett antal barn i Thailand befriades från sina umbäranden tack vare underrättelser som svensk polis samlat in.

Själv kan jag inte helt och hållet föreställa mig den utsatthet som många människor lever i/utsätts för. Lever ett priviligierat liv i ett av världens rikaste länder, dock vet jag att utsatthet och utnyttjande finns också här. Det är lätt att fyllas av vanmakt inför allt jag inte kan ställa till rätta. Något kan jag göra. Försöka hitta vägar att reagera på orättvisor. Det kan vara att demonsterara, dela något på Facebook, skriva en insändare, ge ett ekonomiskt bidrag till en organisation som arbetar för en rättvisare värld eller kanske något så enkelt, men svårt, att säga till när jag ser något dåligt ske framför mina ögon.

Är glad för att ha en GUD som varit människa och vandrat på jorden som vi. Som sett orättvisor med sina egna ögon, ja som rent av själv utsattes för den ultimata orättvisan, att bli oskyldigt bestraffad och dödad. En GUD som vredgas över orättfärdighet och gläds med sanning och rätt.

Bilden av att ”de smås” änglar finns där inför Guds ansikte är trösterik, mitt i allt svårt. GUD är med i allt, genom allt, även när det inte känns så.

Änglarna är GUDs budbärare och de kan ta sig olika gestalt. Alla har inte vingar, utan ibland är det min medmänniska som är en räddande ängel åt mig.

 

GUD, tack för alla dina änglar, synliga så väl som osynliga.

Ge mig mod att reagera på orättvisor i världen, och så agera som en ängel.

Vägled mig på livets stigar.

Amen

 

Lis Carlander, präst