Corona och influensavirus

På grund av rådande Coronapandemi har Lunds pastorat beslutat följande:

All verksamhet för och med äldre och riskgrupper ställs in
Evenemang med utländska medverkande ställs in
Läger ställs in
Du är varmt välkommen att höra av dig till din församling om du har frågor
eller vill prata.

Vi finns här för dig!

Gäller i dagsläget t o m 30 april och nya beslut tas fortlöpande.

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi informera om hur vi tänker kring vårt ansvar att förhindra smittspridning.

Lunds östra stadsförsamling följer myndigheternas direktiv och riktlinjer. Dessutom väljer vi närmaste tiden att:

  • Undvika handslag i samband med fridshälsningen. Istället kan man hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat.
  • Påminna alla som tjänstgör vid nattvarden om extra god handhygien genom handtvätt.
  • Vid nattvarden doppar vi brödet i vinet istället för att dricka ur kalken.
    Om du känner dig osäker inför en gudstjänst kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens anvisningar, bedömer vi att det i nuläget inte finns anledning att ställa in planerade samlingar, som gudstjänster.

Vi fortsätter tills vidare att bedriva verksamhet och fira gudstjänst som vanligt, men vi uppmanas alla att vara noga med handhygienen. 

Råden kommer att uppdateras i enlighet med myndigheternas rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkan på nationell nivå.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd.