Bön och stilla samtal

Torsdagar 18.00 jämna veckor.

Torsdagar 18.00 jämna veckor med start 23/1.
Vi stannar upp en stund, samtalar kring bön och ber tillsammans.
Ingen föranmälan.
Efter bönen finns möjlighet att delta i en enkel kvällsmässa 19.00.
Kontakt: Lotta Miller
lotta.miller@svenskakyrkan.se