Foto: Bild: Banksy

Bön och påverkan gör skillnad

Föredrag i Maria Magdalena 22 september 19.30

Bön och påverkan gör skillnad
Föredrag i Maria Magdalena 22 september 19.30
Kvällen inleds 19.00 med mässa.

Omar Haramy, Sabeel Jerusalem, och Staffan Granér, JIPF Sverige, berättar om det påverkansarbete som deras organisationer bedriver och de bemöter kritik och de utmaningar som det innebär att vara aktivt engagerad.

Sabeel är en kristen ekumenisk solidaritetsorganisation med bas i Jerusalem.
Sabeel är arabiska betyder ungefär vägen och även vattenkälla.

JIPF (Judar för israelisk-palestinsk fred) är en förening grundad år 1982, som ett forum för judar i Sverige att aktivt arbeta för fred mellan israeler.

Programmet är ett samarrangemang med Lunds stift och genomförs till största delen på engelska.