Bön i Sankt Knut

5 september 10.00

10.00 Inledning, växelläsning av psaltarpsalm, tystnad
10.15 Iona-läsning, inslag på engelska, tystnad
10.30 Taizésång, bönestationer
Möjlighet till personlig förbön - lägga bön i förbönsskrin - tända ljus
- skriva förbönsämne
10.45 Ekumenisk förbön, tystnad
11.00 Växelläsning av psaltarpsalm, tystnad
11.15 Iona-läsning, inslag på engelska, tystnad
11.30 Taizésång, bönestationer
Möjlighet till personlig förbön - lägga bön i förbönsskrin - tända ljus
- skriva förbönsämne
11.45 Ekumenisk förbön, tystnad
12.00 Avslutning

Under stunderna med tystnad inbjuds Du att gå till olika stationer i kyrkorummet.
Välkommen in en kortare - eller längre stund !