Bibelns dag

Blir två veckor i år!

Bibelns dag blir två veckor i år.
Under vecka 3 och 4 har du möjlighet att gå en öppen och gratis tipspromenad
med frågor om Bibeln runt någon av Sankt Hans, Sankt Knut och
Maria Magdalena kyrkor.