Besvär, värdighet och lovsång - 18 december

Temat för texterna 4e Advent är Herrens moder

... hon vågar gå rakt in i det besvärliga och svåra och utmanar oss med sin lovsång och sin röst.

Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Har du pratat med någon av tiggarna som sitter här på gatorna i Lund? De utmanar och rubbar vår världsbild och vårt lugn. En världsbild som har vilat på att vi inte behöver se världens nöd, vi kan stänga av tvn. Och nu så sitter någon och tigger utanför vår dörr - så besvärligt.
Har du hört talas om Iris Johansson? I sin bok "En annorlunda barndom" berättar hon om sin uppväxt och om sin autism. Iris Johansson är autistisk och går gång efter gång går in i sig själv, hon är känslig och samtidigt har hon svårt att tolka vad händelser och känslor betyder. I sin bok ger Iris J ett fantastiskt porträtt av sin pappa som är bonde. Han bär henne med sig hela tiden, på ryggen som en afrikansk kvinna, när hon är liten, och senare sitter hon i en gunga i ladugården när han jobbar. Han ger inte upp trots alla besvär och svårigheter – hans tålamod är stort liksom hans kärlek. Han vet inom sig att vi inte kan undgå besvären om vi ska bevara vår värdighet, att utan besvär tvingas vi inte söka längre in efter människans värde och värdighet. Utan besvär så riskerar vi att hamna i ett överrationellt samhälle där föraktet för svaghet gör att vi fryser till is och vi förlorar vår mänsklighet, vår barmhärtighet och vår värdighet.
Maria, Jesu mor, är söndagens tema i gudstjänsterna och hon vågar gå rakt in i det besvärliga och svåra och utmanar oss med sin lovsång och sin röst.
Hennes lovsång firar en förändrad social ordning. En värld där människor blir upprättade och delaktiga. Marias lovsång är klarsynt och ser förtrycket och utsattheten. Den visar på klyftor och konflikter. Hon blundar inte för det obehagliga, för konflikterna.
Hon ser och sjunger med glädje till Gud.
Maria är en förebild för oss:
Hon utmanar oss att se Guds väg för oss,
Hon vill ge oss
modet att vara besvärliga
lyssnandets välsignelse
glädjen att vara ödmjuka
tillhörigheten som blir klarsynt för evangeliet skull, för kärlekens skull, för mänsklighetens skull.
Det firar vi och brottas med på söndag. Välkommen att delta!
Lotta Miller/präst