Åttonde söndagen efter Trefaldighet 2022

”Andlig klarsyn”

Jesus sade: ”På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?
Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. 
Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.”
När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, 
för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.

Matteusevangeliet 7:22–29

Jesus är bekymrad. Han hör hur människor omkring honom utger sig för att tala och göra saker efter Guds vilja men de bärs av andra agendor. Vi tänker att detta kanske då bara gäller människor med en gudstro men jag skulle säga att det gäller alla som vill utge sig för att vara det godas förespråkare.

När vi talar stora ord om andra människor och grupper, när vi förespråkar förändringar i världen behöver vi vara ärliga.

Är jag rättvis mot alla som påverkas?

Kan jag se över hela synfältet och inte bara från min egen synvinkel?

Är min godhet allmängiltig?

Är det för allas bästa eller främst för mina intressen och mina starka känslor?

I kyrkan skulle vi kunna säga; är detta som jag säger och gör; Guds vilja?

I profeten Jesajas bok (55:9) läser vi om Gud att Guds vägar är högt över våra och dessutom är Guds planer högt över våra planer. 

Ska vi ge upp våra projekt?

Som kristna får vi luta oss mot Guds son och ta hjälp av honom. Vända oss till honom i det vi syftar mot och hoppas på. Lyssna in vad han har att säga. Överge en del och behålla annat efter Guds goda vilja.

Litar vi på Guds godhet och har en öppen dialog med Gud får vi hjälp att räta ut frågetecken och utropstecknen till sanning och godhet.

Få en andlig klarsyn över det vi gör.

 

Samarbetskyrkopräst Malin Jonsson