Är du riktigt svensk eller?

Maria Barlöv - Monolog - Sankt Hans kyrklänga, torsdag 5 oktober 19:00

Maria Barlöv, själv adopterad från Etiopien, kommer till Sankt Hans
med sin föreställning.
Den är en personlig reflektion över vad hon upplevt som utlandsadopterad.

Efter föreställningen erbjuds möjlighet för alla som närvarar att reflektera tillsammans med Maria Barlöv över de tankar som väckts

Sankt Hans kyrklänga, torsdag 5 oktober 19:00