Annandag pingst

Lunds Domkyrka 21 maj 18.30

Bo Sandahl, Domprost predikant

lena Sjöstrand, Domkyrkokaplan. celebrant

Präster och gudstjänstvärdar