Andra söndagen i Advent

Tänd ljus, två ljus ska skina, för kärlek och för tro, för dem som river muren och lägger ut en bro. När fången får sin frihet och flyktingen ett hem, tänd ljus för dem som gråter, och de som tröstar dem.

ur Psalmer i 2000-talet 856 vers 2

Välkommen till gudstjänst, konserter och gemenskap


Lördagen den 7 december
Maria Magdalena kyrka

15.30 och 16.45 Luciakonserter med barnkörerna
och Con Dios, Jonas Tuvesson, bas, Anna Nyberg, flöjt
Helena Agrell, diktläsning.
Makiko Nakamura-Ottosson, dirigent och piano.
Biljetter hämtas på expeditionen.

Stora Råby kyrka
18.00 Helgmålsbön

Söndagen den 8 december
Andra söndagen i advent


Maria Magdalena kyrka

10.00 Högmässa, H Agrell; Koralkören från Thulehem

Sankt Hans kyrka
10.00 Mässa med små och stora, C Brink.
Sångfåglarna och Svalorna medverkar med Luciatåg.

Sankt Knuts kyrka
Samarbetskyrka med EFS
10.00 Mässa med små och stora, J Åkesson

Stora Råby kyrka
16.00 och 18.00 Julkonserter med kören Okta Vera


Fredagen den 13 december
Sankt Knuts kyrka
18.00 Luciafirande med Sångfåglarna och Svalorna