Lovsång

Temagudstjänst i Maria Magdalena kyrka 3 oktober 16.00

Den helige Mikaels dag firar vi gudstjänst och sjunger ur de senaste
50 årens kristna sångskatt, från Ingemar Olsson till Bob Dylan.
Några sånger sjunger vi tillsammans, andra får vi lyssna till.

Medverkande: Jonas och Magnus Tuvesson,
Per Runeson och Thomas Carlström.
Präst: Kristina Lindström.

Välkommen!