After Work

I församlingsgården, Sankt Knut. Undervisning och samtal om kristen tro.

Varannan måndag, udda veckor 
13 februari kl 17.00 - 18.00
27 februari kl 17.00 - 18.00
13 mars kl 17.00 - 18.00
27 mars kl 17.00 - 18.00
Fyra evangelier, samme Jesus?
Undervisning och samtal om mångfalden i kristen tro.
Föreläsare och samtalsledare: Dieter Mitternacht, professor emeritus i Nya testamentet.

Kontakta kenneth.b.ferm@gmail.com om du vill veta mer.