Varför ska jag rösta?

Det finns många anledningar ... men det korta svaret är: för att det gör skillnad.

Du är viktig - gör din röst hörd!

Svenska kyrkan är ett demokratiskt trossamfund. Detta bygger på att medlemmarna kan komma till tals i beslutsfattande forum både lokalt och nationellt. Genom att rösta på vilka förtroendevalda som ska representera dig, gör du din röst hörd.

Din kyrka

Valet handlar ytterst om hur kyrkan ska utvecklas och vad du vill med kyrkan, vilken roll du vill att den ska ha i samhället. Därför är det viktigt att så många som möjligt av Svenska kyrkans medlemmar deltar i valet – för att resultatet ska bli representativt och demokratiskt.

Genom att rösta i kyrkovalet har du möjlighet att påverka kyrkans arbete både lokalt och nationellt.

Din röst gör skillnad för andra

Även om kyrkan inte har en plats i ditt vardagliga liv, är kyrkan en stor del av andras liv. Genom kompetent personal och resurser ger Svenska kyrkan stöd till många människor som befinner sig i utsatta situationer oavsett deras bakgrund, trosuppfattning eller sexuella läggning.

Lundby församling skapar mötesplatser där människor kan få stöd och hitta ett sammanhang.

16–18 år – du får rösta!

Du som är medlem i Svenska kyrkan och som senast på valdagen fyller 16 år, är välkommen att rösta i kyrkovalet. Om du inte kommer att fylla 18 år i tid för nästa års riksdagsval, men är politiskt engagerad eller vill utrycka din åsikt om hur kyrkan ska vara – ta tillfället i akt och rösta redan i september 2021!

Vad betalar du för?

Kyrkans arbete finansieras bland annat genom kyrkoavgiften, som du som medlem betalar. Genom din röst kan du se till att dessa resurser används på ett bra sätt.

Du skapar framtiden

Valet är avgörande för kyrkans inriktning och framtid. Genom din röst visar du hur just du tänker att kyrkan och Lundby församling ska vara och ta plats i samhället.  Med din röst kan du påverka hur kyrkan styrs.

– Demokrati ... det funkar väl bra utan att just jag röstar…

Din röst är avgörande och har stor betydelse även om du inte är aktivt engagerad i kyrkan. I förra kyrkovalet, som genomfördes 2017, var valdeltagandet i Lundby församling 18,98 % – knappt en femtedel av församlingens medlemmar tog alltså chansen att visa hur de vill att kyrkan ska vara.

Valdeltagande är ett fundament i demokratin. Det är viktigt med just din röst för både demokrati och kyrkans framtid. 

För att göra det lättare för dig har Lundby församling flera tider och platser där du kan rösta under perioden 6–19 september. Se hela listan med alla öppettider här.

Tillsammans är vi mycket mer

Genom att rösta kan du påverka hur kyrkan är som trossamfund och hur den finns som medmänniska i din egen och andras livssituation. Din röst påverkar samhället genom vilken plats kyrkan tar. Genom din röst kan du verka i Sverige och världen för att bygga ett bättre liv tillsammans. Allt som krävs av dig är att du tar dig tid att lägga din röst på det du anser mest angeläget eller i din livssituation mest passande.                     

Bli valambassadör

Ska du gå och rösta själv och tycker att det är viktigt med kyrkovalet – att kyrkan ska vara en positiv kraft i ett demokratiskt samhälle? I så fall kan du inspirera andra till att utnyttja sin rösträtt! Varför inte göra röstningen till en rolig grej tillsammans – förröstningsfika och eftersnack!