Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Var kommer all skuld ifrån?

Predikan 30 oktober 2016.

Länsmansgårdens kyrka klockan 11 och Biskopsgårdens kyrka klockan 16.

23 söndagen efter trefaldighet, 2 årg. Jesaja 64: 6-9, Efesierbrevet 4: 29-32 och Matteus 18: 21-35.
Tema i Evangelieboken: Förlåtelse utan gräns
Psalmer: 231, 26, Psalm från Biskopsgården (Malena Furehill) och 288.
Postludium: Där får jag andas ut (Tomas Andersson Wij) med de vackra orden: ”Vartän vägarna bär…nåd faller jag”, vid flygel och med sång av Simon Parsmo.

BARNEN SER VAD SOM HÄNDER I VARDAGEN – OCH HÄRMAR!

Barnen ser någon häva upp en sten i gärdsgården med hjälp av ett järnspett. Ett brunnslock av betong hävs upp med hjälp av kanten på en spade. Och burken med lingon kan bara öppnas med en sked som häver upp locket.  Överallt används hävstångsprincipen för att vardagen ska fungera, och vatten som släcker törsten hävs upp från brunn på gårdsplanen.

Barnen ser solen gå upp och undrar kanske vem som häver upp den. Och de tar fram en låda och lägger en bräda över den. Och där gungar de upp och ned, på gungbrädan  – hävstångsprincipen håller leken igång.

I gudstjänsten talar vi ofta om förlåtelse – och om vi lägger förlåtelse på den ena sidan på en gungbräda så lyfter den upp det som finns på den andra sidan. Och där på den andra sidan finns förlåtelsens motpol, skulden.

Men vad är det egentligen, skuld?

 

Varifrån kommer skulden?

Det enkla svaret på den frågan är att den kommer från olika håll. Jag  känner tre sorters skulder – och himmelen!

Penga-skulder

Penga-skulder kommer från att andra eller vi har köpt saker, smått som stort, eller hyrt saker som vi inte hade kontanter till. Ofta är det så att penga-skulder beror på att vi har förköpt oss, för att ge saker till andra människor. Människor som vi älskar. Människor som vi vill ska ha det vi inte själva hade råd med – och så visar det sig att vi inte heller har råd, nu.

Vissa penga-skulder tär djupt på oss, ger oss oro, ångest och sömnlösa morgontimmar – och vi känner att vi aldrig blir fria från dem. Och skulderna växer, för ränta läggs på ränta, och på vissa lån är den skyhög redan från början.

Det finns också en annan sorts penga-skuld, den som vi tar på oss för att göra en investering, och som med all sannolikhet ökar vårt välstånd. Det paradoxala i vår värld är att just sådana lån har en betydligt lägre ränta än lån som vi är tvungna att ta för att leva. Men så är det inte med himmelen!

Samhälls-skulder

Den andra sortens skulder kallar jag för samhälls-skulder. Sådana här skulder uppkommer genom att vi tillhör ett samhälle, sammanhang, smått som stort. För i samspelet mellan människor finns det förväntningar på hur vi ska göra för att samhället och interaktionen ska fungera. Hur vi följer olika konventioner i offentliga sammanhang, betalar skatt, köper biljett för vagnen, sopsorterar rätt – alla dessa saker är krav som får samhället att fungera – men krav som samtidigt ger oss skuld, samhälls-skuld. För vi kan aldrig helt leva upp till, få grepp om alla dessa krav, och det är svårt att förena alla dessa krav och förväntningar. Många av dem kolliderar dessutom med varandra – och orken räcker inte för att alltid prioritera rätt, eller fokusera som så många lurar sig och andra att tro är generallösningen på allt det här.

Så finns den där plötsligt i – samhälls-skulden, känslan som gnager inom oss, att inte räcka till, att vara otillräcklig i alla relationer, till grannar, arbetskamrater, naturen, miljön. Samhälls-skulden – otillräckligheten – bär också på lidandet i världen, krig. Medelhavets dödssiffror. Barnen i Aleppo och barnen i Mosul. Alla fakta och nyheter blir till krav, för vi vill göra gott och inom oss finns den stora längtan att allt ska vara gott – och att alla ska ha det bra. Andra lidande blir vår skuld – och är det också.

Samhälls-skulden gör att vi engagerar oss för vårt samhälle som medborgare, på olika sätt och med olika kraft – och på så sätt bidrar vi till att Guds vilja med världen förkroppsligas. Men skulden blir vi aldrig av med. Den verkar höra samman med att vara människa i världen. Det himmelska är när vi här mitt i livskampen anar friheten, för andra och för oss själva. I den ordningsföljden!

Relations-skulden

Relations-skulden är den tredje sortens skuld. Jag tänker på de nära relationerna vi står i. Till oss själva – och när jag sviker min egen längtan och mina egna goda föresatser, då växer relations-skulden. Jag tänker också på skulden som uppkommer när det blir fel i våra närmaste relationer utan att det är någons fel, när det inte verkar gå att hitta tillbaka genom en felsökning. Då växer skulden – och det beror på att vi vill så mycket gott i alla de relationer vi står i. Ingen relation är tom och öde – utan varje möte innebär en chans till lycka. En bit av himmelsen fladdrar här, mitt ibland oss.

Förväntan är den röda tråden

Så, då har jag, som vi säger här i Göteborg, tjatat en stund om olika sorters skulder, penga-skulden, samhälls-skulden och relations-skulden. Och den röda tråden i allt det här är att skuld uppkommer

·        för att människor har stora förväntningar,

·        vill och gör så mycket gott.

Så i grunden är skuld ett hälsotecken. Men, den ska bort, för den blir så snabbt för tung att bära, och vi har långt att gå!

Så byt bort skulderna med Jesus som gråter för oss. Jesus vars mest utmärkande egenskap är medlidande, i enlighet med reflektionen i dagens evangelietetext: Då kände hans herre medlidande, lät människan gå och efterskänkte skulden.

Eller uttryckt med gungbräde-metaforen: Jesus Kristus ser dig, känner dig – och sätter sig på gungbrädan, och lyfter upp dig så att du kan andas ut!

Amen