Lundby församling

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad röstar jag på?

I kyrkovalet väljs de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.


I kyrkovalet sker direkta val till tre olika nivåer som speglar Svenska kyrkans organisation - lokalt, regionalt och nationellt. 

Som medlem i Lundby församling röstar du på följande

 

Lundby församling – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Lundby församling.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som beslutar om ramarna för verksamheten och som, genom val av församlingens kyrkoråd, hanterar de strategiska besluten. Kyrkorådet är församlingens styrelse som verkar övergripande för utveckling och fördjupning i hela församlingen.

Du använder de vita valsedlarna.

Läs mer om Kyrkorådet.

Göteborgs stift – ditt regionala val

Du väljer till Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, till exempel i kyrkoantikvariska frågor, som när man ska renovera en kyrka.

Du använder de rosa valsedlarna.

Läs mer om Göteborgs stifts stiftsfullmäktige och styrande organ.

Svenska kyrkan nationell nivå – ditt nationella val

Du väljer ledamot till Svenska kyrkans Kyrkomöte.

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Kyrkomötet beslutar om kyrkans regelverk samt gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också andra frågor, som till exempel hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan, vilka psalmer som ska finnas i psalmboken och hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till.

Du använder de gula valsedlarna.

Läs mer om Kyrkomötet.

Svenska kyrkans organisation

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans organisation.

Nomineringsgrupper

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper – sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.

Här kan du läsa mer om de nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet i Lundby församling. 

Valnämnden i Lundby församling

Valnämnden i Lundby församling är ansvarig för att kyrkovalet i församlingen genomförs på ett tillförlitligt sätt.

Länk till Valnämndssida.

Bild: Malin Lingnert

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!