Vad röstar jag på?

I kyrkovalet väljs de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

I kyrkovalet sker direkta val till tre olika nivåer som speglar Svenska kyrkans organisation - lokalt, regionalt och nationellt. 

Som medlem i Lundby församling röstar du på följande:

Lundby församling – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Lundby församling.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som beslutar om ramarna för verksamheten och som, genom val av församlingens kyrkoråd, hanterar de strategiska besluten. Kyrkorådet är församlingens styrelse som verkar övergripande för utveckling och fördjupning i hela församlingen.

Du använder de vita valsedlarna.

Läs mer om Kyrkorådet.

Göteborgs stift – ditt regionala val

Du väljer till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, till exempel i kyrkoantikvariska frågor, som när man ska renovera en kyrka.

Du använder de rosa valsedlarna.

Läs mer om Göteborgs stifts stiftsfullmäktige och styrande organ.

Svenska kyrkan nationell nivå – ditt nationella val

Du väljer ledamot till Svenska kyrkans kyrkomöte.

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Kyrkomötet beslutar om kyrkans regelverk samt gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också andra frågor, som till exempel hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan, vilka psalmer som ska finnas i psalmboken och hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till.

Du använder de gula valsedlarna.

Läs mer om Kyrkomötet.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.