Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tisdagsträffen i Länsman

Kaffe, smörgås och ett trevligt program!

Välkommen till gemenskap, fika och ett trevligt program som varierar från gång till gång.

Tisdagar kl. 12.45
Länsmansgårdens kyrka

Våren 2019: första träffen är 8 januari. Sista träffen för terminen är 18 juni.