Samtal för livskämpar

Studiecirkeln Samtal för livskämpar är en grupp för dig som då och då lever med självmordstankar. Det är en mindre grupp som leds av samtalsledare och som utgår från boken Handbok för livskämpar.

Våren 2022 är studiecirkeln Samtal för livskämpar pausad.

Studiecirkeln Samtal för livskämpar

Syftet med studiecirkeln är att ge deltagarna mer kunskap, verktyg och strategier för att förstå och hantera självmordstankar. Vi hoppas också att deltagarna ska få känna mer hopp och få vetskap om att du inte är ensam, vilket kan underlätta livskampen.

Hur går det till?
Studiecirkeln består av 5–8 personer och leds av tre erfarna samtalsledare. Vi utgår från ett enklare studiematerial och boken Handbok för livskämpar, som man får med sig hem vid första träffen och behåller efteråt.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!